Deel 2 - 15 online sessies op 25 februari

 

Tijdens het tweede deel van het congres 'Geweldig omgaan met agressie ' maak je kennis met de VIA-5 online tools: Rustbox, Buddyboard en Grenswijs en verdiep je je in de ingrediënten van een positief leefklimaat en een preventief agressiebeleid.

Schrijf je onderaan de pagina in en ontvang één ticket waarmee je toegang hebt tot alle sessies. Je moet dus op voorhand geen keuze maken. Stel op het moment zelf je programma samen uit een gevarieerd aanbod van praktijkgerichte en theoretische online sessies.

Sessies duren 45 minuten en gaan door van 10u00 tot 15u30 in 4 tijdsblokken. 

 

▶ Blok 1: 10u00 tot 10u45

▶ Blok 2: 11u00 tot 11u45

▶ Blok 3: 13u30 tot 14u15

▶ Blok 4: 14u30 tot 15u15

 

Blok 1: 10u00 tot 10u45

Ontwikkel en verbeter je beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en pesten met Grenswijs.be

spreker:

Bart Vandenbussche - Sensoa & Vincent Engelbos - Pimento

programma:

Binnen het Icoba-Via-5 project werd de beleidstool Grenswijs.be ontwikkeld. Met deze tool kan je:

  • een snelle scan doen om te ontdekken waar jouw organisatie beleidsmatig best eerst aan werkt.
  • oefenen op casussen om de ernst ervan in te schatten en te ontdekken hoe je gepast pedagogisch op grensoverschrijdende situaties reageert.
  • je beleidsplan ontwikkelen of verbeteren in de beleidsbox rond grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens deze sessie verkennen we samen de beleidstool.


 
De rustbox: naar een kalm brein bij kinderen, jongeren, cliënten en hun begeleiders.
spreker: Eric Beke – MPC Terbank
programma:

Binnen het Icoba-Via-5 project werd Rustbox.be ontwikkeld. De rustbox.be is een blended tool met rustbrengers voor kinderen, jongeren, cliënten en hun begeleiders.

Daar waar voorganger de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventief op stress-regulatie en wat je kan doen bij spanningsopbouw.

Via de rustplanner, de rust-o-matic en de rust-o-theek krijg je zicht op triggers en mogelijke rustbrengers.

   
Iedereen veerkrachtig door goede nazorg met BuddyBoard
spreker: Ellen Delvaux – Idewe & Hanne Leirs - UCLL
programma:

Binnen het Icoba-Via-5 project werd Buddyboard ontwikkeld. BuddyBoard is een online meldplatform dat organisaties op een geautomatiseerde manier helpt om kwaliteitsvolle nazorg te bieden als hun medewerkers te maken krijgen met agressie en andere ingrijpende incidenten op het werk.

BuddyBoard ondersteunt werknemers door zorg op maat te bieden voor en door elkaar na een incident. Daarnaast ondersteunt BuddyBoard leidinggevenden en organisaties door inzichten te geven in de incidenten van het team en de organisatie om op basis hiervan preventieve maatregelen te kunnen nemen.

In deze sessie leer je wat BuddyBoard kan betekenen voor jouw organisatie en voor jouw medewerkers, en hoe je samen kan bouwen aan een veerkrachtige organisatie.

   
Vrijheidsbeperkende interventies in verschillende landen vanuit het perspectief van de patiëntenzorg.
spreker:

Dr. Eric Noorthoorn, senior onderzoeker en internationaal deskundige op het terrein van gedwongen behandeling, GGnet 

Eline Bruneel, Beleidsmedewerker geestelijke gezondheidszorg en OPGanG bij het Vlaams Patiëntenplatform

Geert Van Isterdael, penningmeester bij UilenSpiegel en kernlid van OPGanG

programma:

Vrijheidsbeperkende interventies worden regelmatig toegepast zowel in de geestelijke gezondheidszorg als voorzieningen voor personen met een handicap. Naar aanleiding van de thematische inspecties vrijheidsbeperkende maatregelen (2016 – 2018) in de residentiële hulp- en zorgvoorzieningen voor kinderen en jongeren is in Vlaanderen werk gemaakt van een intersectorale gegevensset vrijheidsbeperkende maatregelen. Door registratiegegevens éénduidig te verzamelen is het mogelijk om de frequentie en de kwaliteit van toepassing van vrijheidsbeperkende interventies op te volgen. Dit maakt het mogelijk dat voorzieningen deze gegevens met elkaar kunnen bespreken en goede praktijken met elkaar kunnen delen

In andere West-Europese landen werd een gegevensset over de toepassing van vrijheidsbeperkende interventies reeds geïmplementeerd. Dit leidde tot een aantal internationale onderzoeken over de cultuur en frequentie van het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies. Dr. Eric Noorthoorn presenteert de verschillen tussen landen en gaat in debat met Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform. Daarnaast zal een patiënt getuigen over zijn ervaringen met dwangmaatregelen.

In samenwerking met OPGang (de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg) heeft het Vlaams Patiëntenplatform in 2017 standpunt gepubliceerd over het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. De standpunttekst toont duidelijk de enorme impact van dwangmaatregelen op het welbevinden van patiënten aan. OPGanG is hierin duidelijk: dwangmaatregelen kunnen slechts het àllerlaatste redmiddel zijn.

 

 

Blok 2: 11u00 tot 11u45

Een positief leefklimaat: de basis voor groei en ontwikkeling en voor het verminderen van agressief gedrag

spreker:

Peer van der Helm - Hogeschool Leiden

programma:

Onbegrepen gedrag, waar ook agressief gedrag onder valt wordt vaak niet begrepen. Het gevolg is vaak dwang met nog meer wederzijdse agressie.

Op basis van een mix van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring presenteer ik een nieuw begripsmodel met aanbevelingen voor de praktijk om beter om te gaan met onbegrepen gedrag en agressie.

Deze sessie is vooraf opgenomen en dus niet interactief.


 
De paradox van Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg… hoe bewust aanpakken ?”
spreker: SAM, Steunpunt Mens en Samenleving - Vlaams Platform VBM – Mieke Lagrou
programma:

Werken aan een bewuster beleid voor vrijheidsbeperkende maatregelen doe je niet alleen. Stafmedewerkers, directie, zorgverleners en andere collega’s op de werkvloer doen dat het best samen.

Het is een proces van bewustwording en bewustmaking, van kritische zelfreflectie en wellicht ook van veranderingen in je organisatie.

Mieke Lagrou zoekt in deze interactieve sessie samen met jou antwoord op vragen als: Hoe begin je daaraan? Welke vragen stel je jezelf? En hoe vertaal je het resultaat van het gezamenlijke denkproces naar afspraken en procedures? Wat zijn helpende instrumenten?

   
Collegiale opvang en nazorg na agressie-incidenten
spreker: Ariane Pierrard – The Human Link
programma:

Deze interactieve online sessie gaat in op hoe je na een agressie-incident het normale verwerkingsproces en de veerkracht van medewerkers faciliteert. Hoe zorg je voor directe collegiale steun? Hoe ziet de eerste opvang eruit? En wat houdt de nazorg precies in? En vooral, wie biedt dit het best aan binnen je organisatie?

   
Verminder conflicten en agressief gedrag met de tien interventies uit het Safewards model
spreker: Roland Van de Sande – Parnassia Groep
programma:

Het Safewards model komt op basis van wetenschappelijke evidentie tot tien interventies (zie www.safewards.net) om conflicten en agressief gedrag te voorkomen en te de-escaleren. Zo helpt het mee om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen psychiatrische afdelingen te verminderen.

Het model is ondertussen in tien landen uitgerold en ook naar het Nederlands vertaald. Het is ook toepasbaar buiten de psychiatrie en sluit nauw aan bij de ideeën van Open Dialogue.

Ronald Van de Sande geeft in dit vooraf opgenomen webinar uitleg bij het Safewards model en de tien interventies, nl.: wederzijdse verwachtingen, bemoedigende woorden, verbale de-escalatie technieken, positieve communicatie, slecht nieuws opvangen, elkaar leren kennen, wederzijdse steun bijeenkomsten, kalmering methoden, geruststelling, ontslag boodschappen.

 

Blok 3: 13u30 tot 14u15

De preventiepiramide: integraal en positief aan de slag met agressief gedrag

spreker:

Johan Deklerck, dr. in de criminologie

programma:

Agressie? Er is meer aan te doen met de preventiepiramide! Dit is een wetenschappelijk instrument voor een integraal en positief preventie- en veiligheidsbeleid.

Je leert wat je met dit wijd verspreid kader kan doen en hoe je anders naar je beleid, je praktijk kan kijken. De piramide reikt handelingsalternatieven aan die je tot expert maken en bijdragen tot het welbevinden van jou, je praktijk, je organisatie. Vorm: webinar met vraagstelling


 
Een mensenrechtelijk en wetenschappelijk onderbouwde richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg
spreker: Tim Opgenhaffen (Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven & Centrum voor Overheid en Recht, UHasselt) en Kathleen De Cuyper (LUCAS KU Leuven – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy)
programma:

In deze online sessie gaan we allereerst in op de juridische onderbouwing van de richtlijn: zowel mensenrechtelijke als nationaalrechtelijke aspecten van afzondering en fixatie komen aan bod.

Vervolgens lichten we de inzichten toe uit klinisch-wetenschappelijk onderzoek waarmee de richtlijn onderbouwd is.

Tenslotte illustreren we hoe de combinatie van klinisch-wetenschappelijke en juridische evidentie tot nieuwe inzichten heeft geleid in de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg.

   
Agressiemeldingen: een noodzakelijk hulpmiddel bij een agressiebeleid?
Werken aan een veiligheidscultuur en verbeterbeleid
spreker: Herman Devriese - UZLeuven
programma:

Het uitbouwen van een meldings- en opvolgingssysteem voor agressiemeldingen is typisch een proces dat je, zoals vele kwaliteitssystemen, opbouwt via plan-do-check-act:

Plan: hoe zorg je ervoor dat medewerkers überhaupt melden, liefst zo volledig mogelijk maar tegelijkertijd toch voldoende laagdrempelig?

Do: Hoe ga je met een melding om, vertrekkende van 3 invalshoeken:

  • wat kunnen we doen voor de patiënt zodat een dergelijk incident zich niet herhaalt?
  • wat kunnen we doen voor de medewerker en zijn (directe) omgeving?
  • wat leren we uit de melding als organisatie ter verbetering of, nog beter, ter preventie?

Check: Werkt het systeem eigenlijk wel? Vinden de mensen voldoende de weg naar het meldingssysteem of kan je via bepaalde parallelle kanalen checken of de belangrijkste incidenten gemeld worden. En vinden medewerkers het systeem voldoende waardevol om te blijven melden?

Act: En ten slotte: luister niet alleen, durf je checks ook om te zetten naar nodige aanpassingen!

   
Conflicthelden.be - Hoe jongeren online ondersteunen in het omgaan met conflict?
spreker: Stijn Custers - UCLL
programma:

In deze online sessie laat Stijn je kennismaken met de verschillende mogelijkheden van het online platform www.conflicthelden.be.  

Op deze website vind je informatie, oefeningen en methodieken met als doel jongeren (13 – 18j) en hun begeleiders te ondersteunen in het goede omgaan met conflicten (bv. agressie, pesten, frustraties, ruzies, …).

Word jij ook een held in het (online) begeleiden van conflictsituaties?

 

Blok 4: 14u30 tot 15u15

De Cruciale Rol van Psychologische Behoeftes: Vitamines voor Groei en een Gefundeerd Intern Kompas
spreker:

Maarten Vansteenkiste – Ugent

programma:

De vraag wat jongeren nodig hebben om te kunnen groeien en floreren is een cruciale vraag, zeker voor zij voor wie de ontwikkeling moeizaam verloopt. Gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie wordt bepleit dat de bevrediging van de psychologische behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie het beste in elke jongere naar boven haalt, terwijl de frustratie van deze behoeftes hun kwetsbaarheid voor verzet, probleemgedrag en agressie aanwakkert.

Behoeftebevrediging vormt de motor voor vrijwillige verandering, eigenaarschap en de ontwikkeling van een gefundeerd, intern kompas.

In deze sessie bespreekt Maarten Vansteenkiste relevant onderzoek dat aantoont dat deze behoeftes in de opvoeding en in de zorg kunnen worden ondersteund dan wel ondermijnd.

Een omgeving waarin structuur, warmte en autonomieondersteuning centraal staan vormt de meest motiverende cocktail, zowel voor de jongeren als socialisatiefiguren zelf die elkaar wederzijds beïnvloeden.

   
 Deep Democracy, van reactieve naar creatieve processen
spreker: Fanny Matheusen - transitiepedagoge en auteur van het
boek 'Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren' - Hummus
programma:

Rebelleren is een ontwikkelingstaak van kinderen en jongeren. Toch kijken wij er als begeleiders vaak naar als lastig gedrag. We gaan erop reageren, soms vanuit onze eigen onhandigheid of ons discomfort met verschil, spanning en conflict.

In deze workshop reiken we je tools aan uit Deep Democracy waarmee je kan navigeren om van reactieve naar creatieve.processen te komen met kinderen en jongeren. Want er schuilt vaak ook heel wat wijsheid in die rebellie.

En als wij als begeleiders onze metaskills inzetten, kunnen we empathie, lef en verbeelding versterken in kinderen en jongeren. Die zullen ze nodig hebben in de toekomst waar zij de leiders zullen zijn.

   
Emotionele remediëring
spreker: Lut Celie - De Bleekweide
programma:  In deze sessie neemt Lut Celie je mee in emotionele remediëring of kortweg ER.

De ER-methode is een ervaringsgerichte methode die ervoor zorgt dat elk kind, elke jongere kan leren om een opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal.

Dit voorkomt agressie, woede uitbarstingen en/of moeilijk gedrag.
   
LifeCity: een app om samen met het kind te werken aan een positief leef- en leerklimaat.
spreker: Joke De Wilde - dr. in de pedagogische wetenschappen en werkzaam in het onderzoekscentrum aan HOGENT.
programma:  In deze sessie maken jullie kennis met de app LifeCity, een digitale gesprekstool om met het kind in gesprek te gaan rond emotiebewustzijn en -regulatie, het opstellen van doelen, het ontdekken van talenten en hulpbronnen en het in kaart brengen van zijn of haar levensverhaal.
De app motiveert het kind omdat het aansluit bij zijn of haar leefwereld en het kind de regie over het gesprek in handen krijgt. De app faciliteert omdat er op verschillende manieren (beelden, tekeningen, geluidsopnames en metaforen) in gesprek kan gegaan worden en tenslotte draagt de app bij aan de hulpcontinuïteit omdat alles digitaal wordt bijgehouden.

 

 

 

 

Het congres is de afsluiter van het VIA5-project dat mogelijk werd met de financiële steun van de Vlaamse overheid